Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

Nemeskolta Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.31.
Nemeskolta Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a és 91. § (1) bekezdése alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadást a Képviselő-testület rendelettel állapítja meg. A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törtvényben is szabályozott.
A költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.
Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A bevételek és kiadások főösszegét, a maradvány összegét, a mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket; a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását; a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét mutatja be mellékletenként.
A 2. §-hoz
A beruházási és felújítási kiadásokat; az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását; a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását; az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mutatja be mellékletenként.
A 3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.