Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.31.
az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdésében előírt kötelezettségek alapján a költségvetési rendelet módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
Bevételek változása
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása + 562.448 Ft
Finanszírozási bevételek +21.478 Ft
Összes változás: +583.926 Ft
Kiadások:
Tartalék +562.448 Ft
Finanszírozási kiadások +21.478 Ft
Összes változás: + 583.926 Ft