Sorkikápolna Község Képviselő -testületének 10/2013.(XII.04.) önkormányzati rendelete

az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól

Hatályos: 2013. 12. 04- 2015. 03. 27

Sorkikápolna Község Képviselő -testületének 10/2013.(XII.04.) önkormányzati rendelete

az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól

2013.12.04.

Sorkikápolna község Önkormányzatának képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk /1/ bekezdés a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § /4/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Sorkikápolna község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén történő házasságkötésre (a továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény) terjed ki.

2. § (1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőben ügyfélfogadási időn kívül, valamint a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően hivatali munkaidőn túl pénteken és szombaton lehet lebonyolítani.

(2) Hivatali munkaidőn túl anyakönyvi eseményeket pénteken 15 és 18 óra, szombaton 9 és 18 óra között lehet lebonyolítani.

(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.

3. § (1) Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.

(2) A hivatali helyiségben az anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási díja hivatali munkaidőn túl 5.000 Ft + ÁFA, mely a tárgyi és személyi feltételek biztosítását tartalmazza.

(3) A hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőben vagy munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási díja egységesen 10.000 Ft + ÁFA.

(4) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn illetve hivatali helyiségen kívül tartott házasságkötés esetén alkalmanként 5.000.-ft díjazás illeti meg.

4. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.