Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (II.05.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2014. 02. 06- 2020. 04. 28

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, Az Alaptörvény 32. cikk /1/ bekezdés a. pontjában, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.1. §


A rendelet hatálya a települési képviselőkre terjed ki.


2. §


(1) A képviselő-testület Sorkikápolna Önkormányzat képviselőinek

tiszteletdíjat állapít meg.


                               

(2) A tiszteletdíj mértéke: 50.000,-Ft/év


                         

(3) A tiszteletdíj az alábbiak szerint kerül kifizetésre:


          június 30-án         25.000 Ft

          december 15-én       25.000 Ft


3. §E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.


Sorkikápolna, 2014. február 04.               Nárai László                   Horváth Zoltánné

               polgármester                  jegyzőE rendelet 2014. február 5–én kihirdetésre került.                                                                                              Horváth Zoltánné

                                                                                                      jegyző