Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 02. 24- 2016. 02. 24

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

3/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva,

a következőket rendeli el:
1.§        Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2.§        Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Nárai László

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2016. február 23. napján kihirdetésre került.

Dr. Varga Krisztina

jegyző