Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2016. (III.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 5/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 03. 21- 2016. 03. 21Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2016. (III. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti

tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodás és a

vagyonhasznosítás szabályairól szóló

5/2013. (IV 24.) önkormányzati rendelet módosításárólSorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5.§ (2) bekezdés c) pontjában,

11.§ (16) bekezdésében, 13.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97.§ (2) bekezdésében, a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109.§ (4) bekezdésében, továbbá a 143.§ (4) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a által meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:1. §    Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 5/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


 2.§     Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


3.§      Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


4.§     Ez a rendelet 2016. március 21. napján 18,45 órakor lép hatályba.

          
Nárai László

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2016. március 21. napján18,40 órakor kihirdetésre került.

                                                                                                                                                                                   Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző