Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2016. (V.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.12) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 11- 2016. 05. 11

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2016. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló

2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításárólSorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:


1. §    Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetés

  1. költségvetési bevételei előirányzatát 41.951 ezer Ft-ban,
  2. költségvetési kiadásai előirányzatát 41.951 ezer Ft-ban,
  3. a költségvetési hiányát 0 ezer Ft-ban,
  4. a költségvetési többletét 0 ezer Ft-ban,
  5. a bevételek és kiadások főösszegét 41.951 ezer Ft-ban

állapítja meg.”


2.§      A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3. §     A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


4.§      A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


5.§      A Kr. 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


6.§      A Kr. 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


7.§      A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


8.§      A Kr. 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


9.§      A Kr. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.


10.§    A Kr. 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.


11.§    A Kr. 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.


12.§    A Kr. 15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.


13.§   Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Nárai László

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2016. május 10. napján kihirdetésre került.

                                                   

                                                                              Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző