Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány Község Önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2013. 05. 07- 2022. 06. 30

Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.


1. § (1) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló  önkormányzati zárszámadást az 1. sz.  mellékletben foglaltaknak  megfelelően

- 348.420 ezer forint költségvetési  bevétellel és

- 325.373 ezer forint költségvetési kiadással

jóváhagyja.


2. § (1) A képviselő-testület a körjegyzőség beszámolóját a 7. sz. mellékletnek megfelelően 28.921 ezer forint kiadással fogadja el.

      (2) A képviselő-testület a Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda beszámolóját a 8. sz. mellékletnek megfelelően 19.766 ezer forint kiadással fogadja el.


3. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2012. évi helyesbített pénzmaradványát a 11. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 15.833 ezer forint összegben fogadja el. 

  1. A felhasználható pénzmaradvány összegét – az előző évi finanszírozási korrekcióval együtt – 26.258 ezer forintban állapítja meg.
  2. A pénzmaradvány felhasználását a táblázatban felsoroltaknak megfelelően hagyja jóvá.
 

4. § Az önkormányzat és intézményei 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát - a vagyon megjelenési formája, illetve forrása szerinti bontásban – a 9. sz. mellékletben részletezetteknek megfelelően 1.329.519 ezer forintban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. sz. tájékoztató táblák  tartalmazzák.


5. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei teljesített létszámkeretét a 6.sz. , 7.sz. ,8. sz. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.


6. § Az önkormányzat 2012. évi beruházási kiadásait 23.764 ezer forint főösszegben, az 3. sz. mellékletben található részletezés szerint, a 2012. évi felújítási kiadásait  8.945 ezer forint összegben a 4. sz. melléklet szerint elfogadja.


7. § A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntéseit a 2. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

8. § Az önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásait 828 ezer forint összegben, az 5. sz. tájékoztató tábla szerint, a céljellegű támogatásokat a 6. sz. tájékoztató tábla szerint 10.259 ezer forint összegben hagyja jóvá.


9. § A képviselő-testület az önkormányzat  pénzeszköz változását a 9. sz. tájékoztató táblában meghatározottak szerint fogadja el.


10. § Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök alakulását a 3. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.


11. § Az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 10. sz. melléklet tartalmazza.


 12. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 8. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.


13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


                        Futácsi Lászlóné                                            Lázár István

                        jegyző                                                             polgármester