Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány Község Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 30- 2022. 06. 30

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:


1. §    

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
      812.279 ezer Ft     bevétellel
      800.836 ezer Ft    kiadással

      11.443 ezer Ft    maradvánnyal
      hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben  

     foglaltaknak     megfelelően fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet 

     szerint fogadja el.


2.§    

Az önkormányzat 2015. december 31-ei állapot szerinti eszközök és források egyező főösszegét 1.747.600 ezer forintban állapítja meg.


3. §     

Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


4. §     

Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.


5. §     

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


6. §     

A Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


7. §     

A Kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


8. §     

A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


9. §   

E rendelet a kihirdetését követő munkanapon lép hatályba.


Kehidakustány, 2016. május 26.


                                                        Futácsi Lászlóné                Lázár István
                                                               jegyző                        polgármester


A rendelet kihirdetve:    2016. május 27.
                                                                        Futácsi Lászlóné
                                                                                  jegyző