Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 07- 2023. 07. 07

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

2023.07.07.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdés és 13. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti:

1. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2014. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes rendelkezésekről és önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 22/2005. (X.20.) önkormányzati rendelet, valamint az elektronikus ügyintézést kizáró rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet,

2. a Kehidakustány Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet,

3. a Kehidakustány Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról szóló 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelet,

4. a szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet,

5. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet,

6. a szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet 2023. július 7-én lép hatályba.