Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól

Hatályos: 2023. 09. 19

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.19.
a szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
A képviselő-testület
1. az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés szerint: „A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között a) rendeletet alkot;”
2. Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerint: „Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.”
3. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja szerint: „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;”
4. települési támogatást nyújt – pénzbeli vagy természetbeni formában – az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján.
Az önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól rendelkezik.