Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 15

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.03.15.
Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Kehidakustány Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el: