Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (X.29.) önkormányzati rendelete

a háziorvosi körzetek megállapításáról

Hatályos: 2002. 10. 29- 2016. 09. 28

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról szóló 2001. évi CVII. törvény 25. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


A rendelet hatálya kiterjed Kistolmács Község közigazgatási területén a háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos által nyújtott egészségügyi ellátást igénybe vevőkre, és az előzőekben megjelölt szolgáltatást nyújtó háziorvosokra.


2. §


Kistolmács Község Önkormányzata az egészségügyi szolgáltatást illetően csatlakozik a letenyei I. számú háziorvosi, a házi gyermekorvosi és az I. számú fogorvosi körzethez.


3. §


Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Baloghné dr. Andel Zsuzsanna s.k.                                                Marton Miklós s.k.

                  jegyző                                                                                polgármester