Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003. (XII.18.) önkormányzati rendelete

A település helyi építési szabályzatáról szóló 4/2001 (II.7.) sz. ÖKT rendelet módosításáról

Hatályos: 2004. 01. 01- 2004. 01. 01

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003. (XII.18.) önkormányzati rendelete

A település helyi építési szabályzatáról szóló 4/2001 (II.7.) sz. ÖKT rendelet módosításáról1

2004.01.01.

1. § A 4/2001. (II.7.) sz. ÖKT rendelet 15. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. A terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák:
FL-1 jelű építési övezet OTÉK HÉSZ
A kialakítható legkisebb telekterület méret - K - 600 m2
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K -16 m
mélységi mérete - K - 35 m
A beépítési mód* - oldalhatáron álló,
szabadon álló
A megengedett legkisebb/ legnagyobb építménymagasság - 3,0-4,5 m
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30 30 %
A zöldfelület legkisebb mértéke 40 40 %
* szabadonálló beépítési mód csak akkor lehetséges, ha a telekszélesség minimum 20 m.
FL-2 jelű építési övezet OTÉK HÉSZ
A kialakítható legkisebb telekterület méret - K - 900 m2
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K -25 m
mélységi mérete - K - 35 m
A beépítési mód - szabadon álló
A megengedett legkisebb/ legnagyobb építménymagasság - 3,0-4,5 m
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30 30 %
A zöldfelület legkisebb mértéke 40 40 %

2. § A rendelet 2004. január 1-től lép hatályba. A rendeletet a hatálybalépés napjától beadott kérelmeknél kell alkalmazni.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2004. január 2. napjával.