Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete

a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 8/2005. (XI. 23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2017. 12. 21- 2017. 12. 21

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 8/2005. (XI. 23.) önkormányzati rendelete.


2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.Birkás Zoltán

dr. Tokorcsi Katalin

polgármester

aljegyzőZáradék:

A rendeletet Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. december 19. napján tartott ülésén fogadta el. A rendelet 2017. december 20. napján Kistolmács Község Önkormányzata hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel kihirdetésre került.


                                                                                        Dr. Tokorcsi Katalin

                                                                                                  aljegyző