Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (IX.2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 03- 2019. 09. 03

   


Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének


10/2019. (IX.2.) önkormányzati rendeleteaz Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról  1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet bevezető rendelkezései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének a) és d) pontjában, valamint az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: „2.§   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Dr. Hámori Nóra

Birkás Zoltán

aljegyző, pénzügyi osztályvezető

polgármester


Záradék:


A rendelet 2019. szeptember 2. napján kihirdetésre került.Dr. Hámori Nóra

aljegyző, pénzügyi osztályvezető