Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (X.31.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról szóló 11/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 01- 2019. 11. 01


Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2019.(X.31.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról szóló

 11/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításárólKistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról szóló  11/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról

1. §

A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„2.§(1) A képviselőt – megválasztása időpontjától megbízatása megszűnéséig – tiszteletdíj illeti meg, amelynek mértéke havi bruttó 15000,-Ft.”2.§

Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Birkás Zoltán

Dr. Hámori Nóra

polgármester

Aljegyző, pénzügyi osztályvezetőA rendelet kihirdetve: 2019. október 31.Dr. Hámori Nóra

aljegyző, pénzügyi osztályvezető