Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019. (XII.5.) önkormányzati rendelete

a helyi idegenforgalmi adóról szóló 6/2006. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 01- 2020. 06. 01


Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének


15/2019. (XII. 05.) önkormányzati rendelete


a helyi idegenforgalmi adóról szóló 6/2006. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi idegenforgalmi adóról szóló 6/2006. (II. 9.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.”


2. §


Jelen rendelet 2020. június 1. napján lép hatályba, a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

           Birkás Zoltán                                                  Dr. Keresztesi Tímea

                        polgármester                                                               jegyző           
A kihirdetés napja: 2019. december 5.


                                               Dr. Keresztesi Tímea

                                                       jegyző