Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (III.18.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 03. 19- 2021. 03. 19

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2021. (III.18.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről


Kistolmács Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti a helyi közművelődésről szóló 8/1999. (X. 14.) önkormányzati rendelet.


2. § Hatályát veszti a lakáscélú támogatásokról szóló 8/2001. (IX. 11.) önkormányzati rendelet.


3. § Hatályát veszti a közműfejlesztési hozzájárulás összegének megállapításáról /Hegyi villany/ szóló 7/2006. (VI. 20.) önkormányzati rendelet.


4. § Hatályát veszti a vendéglátással foglalkozó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 7/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelet.


5. § Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 11/2007. (IX. 05.) önkormányzati rendelet.


6. § Hatályát veszti a gyermekek napközbeni ellátásának /gyermekétkeztetés/ intézményi térítési díjáról szóló 13/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelet.


7. § Hatályát veszti a Szociális Földprogramban résztvevők támogatásáról szóló 15/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelet.


8. § Hatályát veszti az építményadóról szóló 14/1999. (XII. 21.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 9/2008. (XI. 17.) önkormányzati rendelet.


9. § Hatályát veszti Kistolmács Község Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról szóló 2/2010. (III. 4.) önkormányzati rendelet.


10. § Hatályát veszti a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítéséről szóló 12/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelet.


11. § Hatályát veszti az állatok tartásáról szóló 10/2012.(XII.16.) önkormányzati rendelet.


12.§ Hatályát veszti a Kistolmács község szabályozási tervéről szóló 3/2001.(II.7.) önkormányzati rendelet.


13.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Birkás Zoltán

dr. Hámori Nóra

polgármester

jegyző


Záradék:


A rendelet 2021. március 18. napján kihirdetésre került.                                                                                        Dr. Hámori Nóra

                                                                                               jegyző


Mellékletek