Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IV.8.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról szóló 7/2015.(IX.3.) önkormányzati rendelet módosításáról<br>

Hatályos: 2021. 04. 10- 2021. 04. 09

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 8.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról szóló 7/2015.(IX.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kistolmács Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [1]

2. § [2]

3. § [3]

4. § [4]

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


[1] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.