Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IV.8.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról szóló 7/2015.(IX.3.) önkormányzati rendelet módosításáról<br>

Hatályos: 2021. 04. 09- 2021. 04. 09

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 8.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról szóló 7/2015.(IX.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kistolmács Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A falugondnoki szolgálatról szóló 7/2015. (IX.3.) önkormányzati rendelet bevezetője helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A falugondnoki szolgálatról szóló 7/2015. (IX.3.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Kistolmács Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a falugondnoki szolgáltatást térítésmentesen biztosítja.”

3. § A falugondnoki szolgálatról szóló 7/2015. (IX.3.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § Az igénylők:

  • a) kórházi, szociális otthoni látogatás céljára,
  • b) családi eseményekre (például esküvő, ballagás, keresztelő),
  • c) nagybevásárlás céljára

történő szállítása, a kérelemben szereplő helyekre, intézményekbe, illetve onnan visszaszállítása a falugondnoki szolgálat feladatkörébe tartozik.”

4. § A falugondnoki szolgálatról szóló 7/2015. (IX.3.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § A falugondnoki szolgálat az önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatai között ellátja:

  • a) a falusi turizmushoz kapcsolódó szállítási feladatokat,
  • b) az önkormányzat intézményeinek zavartalan működése érdekében árubeszerzési feladatokat,
  • c) a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal által küldött levelek kézbesítését,
  • d) a polgármester vagy alpolgármester utasítására személyszállítást.”

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.