Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VI.16.) önkormányzati rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 11/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 02- 2021. 07. 02

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 11/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § [2]

2. § [3]

3. § [4]

4. § Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. július 3. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.