Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 01- 2023. 11. 01

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.01.

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2023. november 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:

„2. Számlavezető pénzintézet

a) Számlavezető pénzintézet neve: OTP Dél-dunántúli r., Nagykanizsa

b) Számlavezető pénzintézet címe: 8800 Nagykanizsa, Deák Ferenc tér 15.”