Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 02- 2023. 11. 02

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.11.02.

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. november 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez3

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. november 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.