Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 11/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 11/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz

1. § A bevezető rész pontosítása szükséges a felhatalmazó rendelkezésekben.

2. § A közszolgáltatások szüneteléssel kapcsolatos rendelkezéseit pontosítani szükséges, mivel a vízmű közszolgáltató más leolvasási rendszert alkalmaz a 2021. évtől, és a jelenlegi szabályozás nem lenne alkalmas a hulladékszállítás szünetelésének igazolására.

3. § 2021. március 1-jétől a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. §-a kiegészült, emiatt szükséges az önkormányzatnak szabályoznia a közterületen elhagyott hulladék felszámolásával összefüggő kötelezettségeket. Az önkormányzat képviselő-testületének önkormányzati rendeletben kell megállapítani az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körét.

4. § Hatályba léptető rendelkezések.