Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tűzifa-támogatás 2023. évi helyi szabályairól

Hatályos: 2023. 09. 25

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.25.
a szociális célú tűzifa-támogatás 2023. évi helyi szabályairól
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) rendelkezéseivel összhangban rögzítésre kerül a rendelet személyi hatálya.
A rendelet alkalmazásának megkönnyítése érdekében a család, egyedülélő, háztartás és jövedelem fogalmára, valamint a jövedelemszámítás szabályaira (a jövedelemszámításnál figyelembe vehető időszak, jövedelemnek nem számító bevételek) a Szoctv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
A 2. §-hoz
A településen élők szociális helyzetének figyelembevétele alapján rögzítésre kerül, hogy mely az a réteg, aki a szociális célú tűzifa-támogatásra jogosult.
A pályázati felhívás az önkormányzati rendeletalkotással kapcsolatban előírja, hogy a Szoctv. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot a kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni. Ezen előnyben részesítő feltételek is beépítésre kerültek a rendeletbe.
A 3. §-hoz
A 2023. évi pályázati kiírással összhangban rögzítésre kerül a háztartásonként adható tűzifamennyiség maximuma (5 erdei m3/háztartás).
A 4. §-hoz
A szociális célú tűzifa-támogatás megállapítása kérelemre induló eljárásként kerül szabályozásra. A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelmek benyújtására a megadott időtartam reálisnak tekinthető, ez idő alatt a szükséges igazolások, iratok beszerezhetők. Indokolt, hogy a kérelmek mielőbb elbírálásra kerüljenek, hiszen az igénylőknek a fűtési szezonban van leginkább szükségük a tűzifára.
Az 5. §-hoz
Hatályba léptető és deregulációs rendelkezést tartalmaz.
Az 1. melléklethez és a 2. melléklethez
Kötelezően alkalmazandó nyomtatványok meghatározása.