Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.31.

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének Előkészítő Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra – az Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatait]

„a) 121.170.943Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,
b) 198.055.402Ft KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL,
c) 76.884.459Ft KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL,”

(állapítja meg.)

2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2024. március 31-étől kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez