Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról

2024.05.31.

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzati rendelet hatálya a Pusztaszer község közigazgatási területén működő, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) szerinti üzletekre terjed ki, ha azok a Kertv. 2. § 30. pontja szerinti vendéglátás tevékenységet folytatnak (a továbbiakban: vendéglátó üzletek).

2. § A vendéglátó üzletek vasárnaptól csütörtökig 5 órától 22 óráig, pénteken és szombaton, továbbá munkaszüneti napot megelőző napon 5 órától 23 óráig tarthatnak nyitva a 3. §-ban szabályozott kivételekkel.

3. § (1) A vendéglátó üzletek az általuk meghatározott időtartamban tarthatnak nyitva

a) önkormányzati szervezésű,

b) szilveszteri,

c) lakodalmi, vagy

d) ballagási

rendezvény helyszíneként.

(2) A vendéglátó üzletek havonta egy alkalommal, péntekről szombatra, vagy szombatról vasárnapra virradó éjszaka legfeljebb 3 óráig tarthatnak nyitva.

(3) Az (1) – (2) bekezdésben meghatározott esetekben a vendéglátó üzlet üzemeltetője saját költségén, legkésőbb a tervezett rendezvény kezdő időpontját egy héttel megelőzően köteles értesíteni a tervezett rendezvényről a vendéglátó üzlettel szomszédos ingatlanok használóit, továbbá köteles bejelenteni a polgármesternek, és kifüggeszteni a települési hirdetőtáblákon.

4. § Hatályát veszti a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról szóló 9/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.