Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

Csákvár Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 03

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.12.03.
Csákvár Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A HÉSZ alkalmazása során több ponton igény merült fel az önkormányzat részéről, hogy korrigálja egyes területeket érintően az előírásokat. A HÉSZ módosítása az alábbi pontokat érinti:
1. módosítási pont: 1545 hrsz-ú, jelenleg Kt (Különleges temető övezet) területe, mely a temető védőterületeként került szabályozásra a szomszédos Lke-2 övezetbe kerül, és a temető védőtávolsága megszűnik.
2. módosítási pont: 1915 hrsz-ú telket az önkormányazt meg kívánja osztani. Az iskolától leválasztásra kerülnének a lakóépületek. Új Vt-5 övezet létrehozása szükséges, mely a hatályos Vt-2 övezetétől kis mértében tér el, elsősorban a maximális beépítési % paraméter tekintetében szükséges megengedőbb szabályozás, 60 %.
3. módosítási pont: 2427/2, 2425 hrsz-ú ingatlanok átsorolása növényfeldolgozásra alkalmas övezetbe.
4. módosítási pont: A 078/2 hrsz-ú ingatlan átsorolása általános gazdasági övezetbe. A szomszédos szennyvíztelepből leválasztott telek, a környezetre jelentős kedvezőtlen hatást nem, gyakorló gazdasági tevékenységi célú, raktározás rendeltetési célú beépíthetősége biztosítható legyen. A szennyvíztisztító telep teljes korszerűsítésen esett át, így a régi, korszerűtlen szennyvíztisztító védőtávolságának előírásai már nem szükségesek. A területet az önkormányzat hasznosítani kívánja, mert már nem szükséges a szennyvíztisztító részére fenntartani.
5. módosítási pont: A 1280/15 hrsz-ú ingatlan jelenleg a Móricz Zsigmond utcára nyíló, nagyon hosszú nyúlványos telek, melynek ingatlannyilvántartási besorolása közterület. A telektömbre az övezeti vonal hiánya miatt két szabályozás érvényes Lke-1 és Lke-2. Az önkormányzat szeretné hasznosítani az ingatlant, melyhez megfelelő szabályozásra van szükség. A „nyúlvány” közterületi szabályozásával a telekrész megközelíthetővé válik, a vízfolyás karbantartási sávja biztosítva lesz. A hiányzó övezeti határ jelölésre kerül.
A tervmódosítás véleményeztetése településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) által szabályozott egyszerűsített eljárás keretein belül történt.
A Korm. rendelet 68. § (2) bekezdése szerint a település a partnerségi egyeztetést és a környezeti vizsgálat szükségességére irányuló eljárást lefolytatta, az állami főépítész egyeztető tárgyalást tartott 2023. november 7-én. Az állami főépítész záró szakasz véleményében kért javítások maradéktalanul elvégzésre kerültek, így a véleménye, egyetértő. A FE/ÁF/00955-15/2023. iktatószámú hozzájáruló záró szakmai vélemény kikötés mellett kiadásra került.