Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2024. 01. 01

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.01.01.
a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjáról
Végső előterjesztői indokolás
A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2024. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által Hivatalos Értesítőben közétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.