Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői illetménypótlék megállapításáról szóló 32/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.01.01.
a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői illetménypótlék megállapításáról szóló 32/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak szerint:
(3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének
a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál legfeljebb 40%-a,
b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a,
c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30%-a.
(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke legfeljebb 20%.
A rendelet-tervezet a jelenleg is alkalmazott 15%-os illetménykiegészítést tartalmazza mind a két besorolási osztályba tartozó köztisztviselő esetében.