Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2024. 01. 01

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.01.01.
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Végső előterjesztői indokolás
A rendeletben az alábbi változtatások kerülnének bevezetésre:
A bevezető részben foglaltakat aktualizálásra kerültek. Az általános rendelkezések kibővítésre kerültek további adatokkal, úgy, mint az önkormányzat intézményei, továbbá törlésre került többek között az önkormányzat bankszámlaszáma.
A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) szerkezeti felépítése is módosításra került. Az előterjesztésekre vonatkozó szabályozást is módosítottuk.
Beépítésre kerültek új rendelkezések is, ilyen különösen az SZMSZ 2. pontja („Az Önkormányzat jelképei, kitüntetései), a 3. pont („Nemzetközi kapcsolatok”), a 29. pont („Az Önkormányzat társulásai”), 31. pont („Az Önkormányzat gazdálkodása, belső kontrollrendszere”).
A titkos szavazásra vonatkozó rendelkezések is átdolgozásra kerültek, különös tekintettel az alakuló ülésre.
A névszerinti szavazásról szóló rendelkezések átdolgozásra kerültek.
Aktualizálásra kerültek a polgármester átruházott hatáskörei, a bizottságok feladat-és hatáskörei, valamint ezek az SZMSZ 1. és 2. mellékletébe kerültek.