Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2002. (I. 25.) önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2013. 10. 24- 2013. 10. 24
4]0K8"