Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004. (IV. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hatályos: 2013. 08. 24- 2013. 08. 28

.

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének


31/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete


Az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004. (IV. 9.) önkormányzati rendelet módosításárólSárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § 1. pontjában, 109. § (4) bekezdésében és a 143. §  (4) bekezdés i) pontjának, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályainak végrehajtására a 18/2004. (IV. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:1. § A 18/2004. (IV. 9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.


2. § A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő ötödik napon hatályát veszti.


Sárbogárd, 2013. augusztus 9.                                 Dr. Sükösd Tamás                  Demeterné Dr. Venicz Anita

                                     polgármester                                         jegyző

                                                                                                                                            Kihirdetve: 2013. augusztus 23.

                                                                                  Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                   jegyző