Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014 (I.29.) önkormányzati rendelete

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hatályos: 2014. 01. 30- 2014. 02. 03

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének


1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelete


a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló

41/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:  1. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 4. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.


2. § Ezen Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő 5. napon hatályát veszti, azzal, hogy a rendelkezései 2014. január 01. napjától alkalmazandóak.Sárbogárd, 2014. január 17.
           

dr. Sükösd Tamás
    polgármester

Demeterné dr. Venicz Anita
 jegyzőKihirdetve: 2014. január 29.Demeterné dr. Venicz Anita
 jegyző


Mellékletek