Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014 (VIII.28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004. (IV. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hatályos: 2014. 08. 29- 2014. 09. 02

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének


12/2014 (VIII. 28.) önkormányzati rendelete


Az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004. (IV. 9.) önkormányzati rendelet módosításárólSárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § 1. pontjában, 109. § (4) bekezdésében és a 143. §  (4) bekezdés i) pontjában  a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004. (IV. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


1. § A 18/2004. (IV. 9.) rendelet ( továbbiakban: Rendelet ) 2. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.


2. § A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő ötödik napon hatályát veszti.Sárbogárd, 2014. augusztus 15.Dr. Sükösd Tamás                                    Demeterné Dr. Venicz Anita

                                      polgármester                                                        jegyző


Kihirdetve: 2014. augusztus 28.                                                Demeterné Dr. Venicz Anita

                      jegyző