Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2014 (X.9.) önkormányzati rendelete

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Hatályos: 2014. 10. 10- 2014. 10. 14

                                                                                                                                

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének


15/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelete


a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló

41/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


  1. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe  ezen rendelet 1. melléklete lép.


    2. § Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő 5. napon hatályát veszti, azzal, hogy  a rendelkezései 2014. szeptember 01. napjától alkalmazandóak.Sárbogárd, 2014. szeptember 29.
dr. Sükösd Tamás
    polgármester

Demeterné dr. Venicz Anita
 jegyzőKihirdetve: 2014. október 09.  


Demeterné dr. Venicz Anita
 jegyző
Mellékletek