Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 16/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 11. 27- 2014. 12. 01

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselőtestületének

             

18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete


 a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 16/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításárólSárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdés felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 16/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:1.§ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 16/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet)  7. § (1) bekezdésében ”a 275/2004. (IX. 10.) Kth. sz. határozat alapján” szövegrész helyébe „melyről határozatban dönt” szövegrész lép.


2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.


3.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő ötödik napon hatályát veszti.Sárbogárd, 2014. november 13.
                                 Dr. Sükösd Tamás                  Demeterné Dr. Venicz Anita

                                     polgármester                                         jegyző

                                                                                                                                            Kihirdetve: 2014. november 27.

                                                                                  Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                    jegyző
Mellékletek