Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2014 (I.29.) önkormányzati rendelete

A köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról szóló 5/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 01. 30- 2014. 02. 03

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelete


a köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról szóló 5/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításárólSárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) és (4) bekezdésében, és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról szóló 5/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:


1. § A köztisztviselők díjazásáról, juttatásairól szóló 5/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés lép:


„(1) A képviselő-testület a köztisztviselők részére illetménykiegészítést állapít meg 2014. évre, melynek mértéke:

a) a felsőfokú iskolai végzettségű, I. besorolási osztályba sorolt köztisztviselők esetében az alapilletményük 30%-a,

b) a középfokú iskolai végzettségű, II. besorolási osztályba sorolt köztisztviselők esetében az alapilletményük 20%-a.”


2. § Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 5. napon hatályát veszti.Sárbogárd, 2014. január 17.             Dr. Sükösd Tamás                                                          Demeterné Dr. Venicz Anita

                  polgármester                                                                                 jegyzőKihirdetve:


Sárbogárd, 2014. január 29.

                                                                                                                          

                                                                                                    Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                                      jegyző