Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014 (I.29.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2000. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hatályos: 2014. 01. 29- 2014. 02. 02

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselőtestületének


3/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelete


A temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2000. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításárólSárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény 41. § (3) bekezdés felhatalmazása alapján az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1..§ A temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2000. (VI. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 11/A. §-a és a 19. § (7) bekezdése hatályát veszti.


2. § A Rendelet 6. melléklete hatályát veszti.


3. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a hatálybalépését követő ötödik napon hatályát veszti.
Sárbogárd, 2014. január 17.


                                               


                              Dr. Sükösd Tamás                         Demeterné Dr. Venicz Anita

                                 polgármester                                                jegyző                              
Kihirdetve: 2014. január 29.

                                                                                                        

                                                                                    Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                    jegyző