Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2014 (III.18.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2014. 03. 18- 2014. 03. 22

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének


6/2014. (III.18.) önkormányzati rendelete


Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló

5/2013. (II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról


1.§ (1) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetését 2.204.342.000,- Ft bevétellel, 2.267.384.000,- Ft kiadással fogadja el, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és kiadások különbözeteként 63.042.000,- Ft forráshiányt állapít meg.”

(2) A Rendelet 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten:

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások                                                  477.110.000,-Ft

- munkaadókat terhelő járulékokés szociális

   hozzájárulás                                                            109.454.000,-Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások                              664.341.000,-Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                             42.000,-Ft

- egyéb működési célú  kiadások                              337.114.000,-Ft

- tartalékok                                                                   5.374.000,- Ft

- hitel törlesztése működési célra                               153.969.000,-Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások                                                               288.930.000,-Ft

- felújítások                                                                    36.835.000,-Ft

- egyéb felhalmozási kiadás                                             3.053.000,-Ft

- egyéb fejlesztési kiadás (hiteltörlesztés)                    191.162.000,-Ft

(3) A Rendelet 9.§. (1) bekezdésének második mondatata törlésre kerül.


2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.


3.§ A Rendelet 1/1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/1. melléklete lép.


4.§ A Rendelet 1/3. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/2. melléklete lép.


5.§ A Rendelet 1/4. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/3. melléklete lép.


6.§ A Rendelet 1/5. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/4. melléklete lép.


7.§ A Rendelet 1/10. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/5. melléklete lép.


8.§ A Rendelet 1/11. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/6. melléklete lép.


9.§ A Rendelet 1/12. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/7. melléklete lép.


10.§ A Rendelet 1/13. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/8. melléklete lép.


11.§ A Rendelet 1/15. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/9. melléklete lép.
12.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépését követő 5. napon hatályát veszti.Sárbogárd, 2014. március 6.


Dr. Sükösd Tamás
    polgármester                       

Demeterné Dr. Venicz Anita

jegyzőKihirdetve: 2014. március 18.

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző
  1. melléklet a 6/2014. (III.18.) önkormányzati rendelethez


Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatokkal

adatok eFt-ban

megnevezés

 Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

Személyi juttatások

40 193

11 560

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

10 419

3 122

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

44 777

5 556

Ellátottak pénzbeli juttatásaiEgyéb működési célú kiadások - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás  - támogatásértékű működési kiadások-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatásEgyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok - általános tartalék  -céltartalékHitel törlesztése működési célraMűködési költségvetés összesen

95 389

20 238

Intézményi beruházások

388


FelújításokEgyéb felhalmozási kiadások   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás  - befektetési célú részesedések vásárlása  - támogatásértékű felhalmozási kiadások  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülreHitel törlesztése felhalmozási célraFelhalmozási költségvetés összesen

388


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

95 777

20 238Adatok eFt-ban

megnevezés

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

 Madarász József  Városi Könyvtár

Személyi juttatások

106 058

12 896

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

27 710

3 448

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

51 771

11 488

Ellátottak pénzbeli juttatásaiEgyéb működési célú kiadások - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás  - támogatásértékű működési kiadások-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatásEgyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok - általános tartalék  -céltartalékHitel törlesztése működési célraMűködési költségvetés összesen

185 539

27 832

Intézményi beruházások

1 200


FelújításokEgyéb felhalmozási kiadások   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás  - befektetési célú részesedések vásárlása  - támogatásértékű felhalmozási kiadások  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülreHitel törlesztése felhalmozási célraFelhalmozási költségvetés összesen

1 200


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

186 739

27 832Adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzata

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Személyi juttatások

180 062

25 544

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

30 768

6 627

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

437 902

19 647

Ellátottak pénzbeli juttatásaiEgyéb működési célú kiadások

858 160


 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

521 046


  - támogatásértékű működési kiadások

114 022


-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

31 551


  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

191 541


Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok

5 374


 - általános tartalék

4 874


  -céltartalék

500


Hitel törlesztése működési célra

153 969


Működési költségvetés összesen

1 666 235

51 818

Intézményi beruházások

287 152


Felújítások

36 835


Egyéb felhalmozási kiadások

4 641


   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

1 588


  - befektetési célú részesedések vásárlása  - támogatásértékű felhalmozási kiadások  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

3 053


Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülreHitel törlesztése felhalmozási célra

191 162


Felhalmozási költségvetés összesen

519 790


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 186 025

51 818Adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Személyi juttatások

100 797

477 110

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

27 360

109 454

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

93 200

664 341

Ellátottak pénzbeli juttatásai

42

42

Egyéb működési célú kiadások


337 114

 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás  - támogatásértékű működési kiadások


114 022

-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


31 551

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás


191 541

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok


5 374

 - általános tartalék


4 874

  -céltartalék


500

Hitel törlesztése működési célra


153 969

Működési költségvetés összesen

221 399

1 747 404

Intézményi beruházások

190

288 930

Felújítások


36 835

Egyéb felhalmozási kiadások


3 053

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás  - befektetési célú részesedések vásárlása  - támogatásértékű felhalmozási kiadások  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


3 053

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülreHitel törlesztése felhalmozási célra


191 162

Felhalmozási költségvetés összesen

190

519 980

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

221 589

2 267 384
  1. melléklet a 6/2014. (III.18.) önkormányzati rendelethez


Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi bevételei forrásonként

adatok eFt-ban

megnevezés

 Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

Közhatalmi bevételekIntézményi működési bevételek

30 329

2 191

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrőlHelyi adók (iparűzési adó) IlletékekPótlékok, bírságokÁtengedett központi adókÖnkormányzatok sajátos működési bevételeiKöltségvetési támogatásaTámogatásértékű működési bevételek

2 322


Működési célú költésgvetési bevételek összesen

32 651

2 191

Működési célú hiány

-62 738

-18 047

Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás

62 535

17 886

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

203

161

Hitel felvétel müködési célraMűködési költségvetés összesen

95 389

20 238

Felhalmozási célú saját bevételekTámogatásértékű felhalmozási bevételekKöltségvetési támogatásaÖnkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételeiFelhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrőlFelhalmozási célú költségvetési bevételek összesenFelhalmozási célú hiány

-388


Felhalmozási célú többletIrányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

388


Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételHitel felvétele felhalmozási célraFelhalmozási költségvetés összesen

388


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

95 777

20 238


Adatok eFt-ban

megnevezés

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

 Madarász József  Városi Könyvtár

Közhatalmi bevételek

800


Intézményi működési bevételek

9 758

1 235

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrőlHelyi adók (iparűzési adó) IlletékekPótlékok, bírságokÁtengedett központi adókÖnkormányzatok sajátos működési bevételeiKöltségvetési támogatásaTámogatásértékű működési bevételekMűködési célú költésgvetési bevételek összesen

10 558

1 235

Működési célú hiány

-174 981

-26 597

Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás

174 712

26 583

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

269

14

Hitel felvétel müködési célraMűködési költségvetés összesen

185 539

27 832

Felhalmozási célú saját bevételekTámogatásértékű felhalmozási bevételekKöltségvetési támogatásaÖnkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételeiFelhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrőlFelhalmozási célú költségvetési bevételek összesenFelhalmozási célú hiány

-1 200


Felhalmozási célú többletIrányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

1 200


Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételHitel felvétele felhalmozási célraFelhalmozási költségvetés összesen

1 200


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

186 739

27 832Adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Közhatalmi bevételek

1 000


Intézményi működési bevételek

83 213

8 649

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


106

Helyi adók (iparűzési adó) 

210 000


IlletékekPótlékok, bírságok

3 000


Átengedett központi adók

35 000


Önkormányzatok sajátos működési bevételei

4 000


Költségvetési támogatása

1 050 993


Támogatásértékű működési bevételek

240 366

15

Működési célú költésgvetési bevételek összesen

1 627 572

8 770

Működési célú hiány


-43 048

Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás


41 188

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

29 246

105

Hitel felvétel müködési célraMűködési költségvetés összesen

1 656 818

50 063

Felhalmozási célú saját bevételekTámogatásértékű felhalmozási bevételek

239 691

1 755

Költségvetési támogatása

179 546


Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

33 053


Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

8 008


Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

460 298

1 755

Felhalmozási célú hiány

-59 492

1 755

Felhalmozási célú többletIrányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatásElőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

5 867


Hitel felvétele felhalmozási célra

63 042


Felhalmozási költségvetés összesen

529 207

1 755

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 186 025

51 818Adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek


1 800

Intézményi működési bevételek

21 011

156 386

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


106

Helyi adók (iparűzési adó) 


210 000

IlletékekPótlékok, bírságok


3 000

Átengedett központi adók


35 000

Önkormányzatok sajátos működési bevételei


4 000

Költségvetési támogatása


1 050 993

Támogatásértékű működési bevételek

2 246

244 949

Működési célú költésgvetési bevételek összesen

23 257

1 706 234

Működési célú hiány

-198 142

-41 170

Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás

198 142


Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen


29 998

Hitel felvétel müködési célraMűködési költségvetés összesen

221 399

1 736 232

Felhalmozási célú saját bevételekTámogatásértékű felhalmozási bevételek


241 446

Költségvetési támogatása


179 546

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei


33 053

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


8 008

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen


462 053

Felhalmozási célú hiány

-190

-57 927

Felhalmozási célú többletIrányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatásElőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

190

6 057

Hitel felvétele felhalmozási célra


63 042

Felhalmozási költségvetés összesen

190

531 152

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

221 589

2 267 384
1/1. melléklet a 6/2014. (III.18.) önkormányzati rendelethez


Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi támogatásértékű bevételei


adatok eFt-ban

megnevezés

 Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtőlTámogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

2 322


Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásáraTámogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptólTámogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptólTámogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktőlTámogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástólTámogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktólMűködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrőlTámogatásértékű működési bevételek összesen

2 322


Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtőlTámogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokraTámogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásáraA 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattólTámogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptólTámogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptólTámogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktőlTámogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástólTámogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktólFelhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrőlTámogatásértékű felhalmozási bevételek összesenAdatok eFt-ban

megnevezés

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

 Madarász József  Városi Könyvtár

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtőlTámogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokraTámogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásáraTámogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptólTámogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptólTámogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktőlTámogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástólTámogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktólMűködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrőlTámogatásértékű működési bevételek összesenTámogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtőlTámogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokraTámogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásáraA 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattólTámogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptólTámogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptólTámogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktőlTámogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástólTámogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktólFelhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrőlTámogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

Adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtőlTámogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

192 187


Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

8 385


Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

39 617


Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptólTámogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

177

15

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástólTámogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktólMűködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrőlTámogatásértékű működési bevételek összesen

240 366

15

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtőlTámogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokraTámogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

239 691

1 755

A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattólTámogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptólTámogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptólTámogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktőlTámogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástólTámogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktólFelhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrőlTámogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

239 691

1 755Adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtőlTámogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra


194 509

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

2 246

10 631

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól


39 617

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptólTámogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől


192

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástólTámogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktólMűködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrőlTámogatásértékű működési bevételek összesen

2 246

244 949

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtőlTámogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokraTámogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására


241 446

A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattólTámogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptólTámogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptólTámogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktőlTámogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástólTámogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktólFelhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrőlTámogatásértékű felhalmozási bevételek összesen


241 446
1/2. melléklet a 6/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez


Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi felhalmozási és intézményi működési bevételei


adatok eFt-ban

megnevezés

 Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéseOsztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjakTartós részesedések értékesítéseFelhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréjePrivatizációból származó bevételekVállalatértékesítésből származó bevételekVagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevételFelhalmozási célú saját bevételek összesenIgazgatási szolgáltatási díjFelügyeleti jellegű tevékenység díjaBírság bevételeKözhatalmi bevételekÁru- és készletértékesítés ellenértékeSzolgáltatások ellenértéke

500


Egyéb sajátos bevételTovábbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értékeBérleti és lízingdíj bevételekIntézményi ellátási díjak

25 031

1 423

Alkalmazottak térítéseKötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételeAlkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítéseEgyéb saját működési bevétel

25 531

1 423

Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések

4 791

768

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen

7


Intézményi működési bevételek összesen

30 329

2 191Adatok eFt-ban

megnevezés

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

 Madarász József  Városi Könyvtár

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéseOsztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjakTartós részesedések értékesítéseFelhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréjePrivatizációból származó bevételekVállalatértékesítésből származó bevételekVagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevételFelhalmozási célú saját bevételek összesenIgazgatási szolgáltatási díj

800


Felügyeleti jellegű tevékenység díjaBírság bevételeKözhatalmi bevételek

800


Áru- és készletértékesítés ellenértékeSzolgáltatások ellenértéke


160

Egyéb sajátos bevételTovábbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

7 398


Bérleti és lízingdíj bevételek

200


Intézményi ellátási díjakAlkalmazottak térítése


160

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételeAlkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítéseEgyéb saját működési bevétel

7 598

320

Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések

2 160

915

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesenIntézményi működési bevételek összesen

9 758

1 235Adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéseOsztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjakTartós részesedések értékesítéseFelhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréjePrivatizációból származó bevételekVállalatértékesítésből származó bevételekVagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevételFelhalmozási célú saját bevételek összesenIgazgatási szolgáltatási díj

500


Felügyeleti jellegű tevékenység díjaBírság bevétele

500


Közhatalmi bevételek

1 000


Áru- és készletértékesítés ellenértékeSzolgáltatások ellenértéke

1 281


Egyéb sajátos bevétel

2 738


Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

170


Bérleti és lízingdíj bevételek

13 200


Intézményi ellátási díjak

28 552

2 862

Alkalmazottak térítéseKötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételeAlkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

500


Egyéb saját működési bevétel

46 441

2 862

Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések

35 272

5 772

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen

1 500

15

Intézményi működési bevételek összesen

83 213

8 649Adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéseOsztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjakTartós részesedések értékesítéseFelhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréjePrivatizációból származó bevételekVállalatértékesítésből származó bevételekVagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevételFelhalmozási célú saját bevételek összesenIgazgatási szolgáltatási díj


1 300

Felügyeleti jellegű tevékenység díjaBírság bevétele


500

Közhatalmi bevételek


1 800

Áru- és készletértékesítés ellenértékeSzolgáltatások ellenértéke


1 941

Egyéb sajátos bevétel


2 738

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke


7 568

Bérleti és lízingdíj bevételek


13 400

Intézményi ellátási díjak

11 817

69 685

Alkalmazottak térítése


160

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételeAlkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése


500

Egyéb saját működési bevétel

11 817

95 992

Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések

9 194

58 872

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen


1 522

Intézményi működési bevételek összesen

21 011

156 386
1/3. melléklet a 6/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez


Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi költségvetési támogatása,

sajátos működési és felhalmozási bevételei


adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzata

Általános feladatok támogatása

209 567

Köznevelési és gyermekétk.feladatainak támogatása

267 833

Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

322 710

Kulturális feladatainak támogatása

14 527

Központosított előirányzatok műk.

5 445

Központosított előirányzatok felhalmozási

169 619

Szerkezetátalakítás

79 753

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

48 000

A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja


Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása


Címzett támogatás


Céltámogatás


Vis maior támogatás

9 927

Egyéb központi támogatás

103 158

Önkormányzat költségvetési támogatása 

1 230 539Adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzata

Pótlékok, bírságok

3 000

Gépjárműadó

35 000

Luxusadó


Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó


Átengedett egyéb központi adók


Átengedett központi adók

35 000

Környezetvédelmi bírság


Természetvédelmi bírság


Műemlékvédelmi bírság


Építésügyi bírság


Talajterhelési díj

4 000

Egyéb sajátos bevételek


Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                 

4 000

Önkormányzati lakások értékesítése

500

Önkormányzati ingatlan értékesítés


Önkormányzati lakótelek értékesítés

5 792

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel


Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel


Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

26 761

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel


Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

33 053
1/4. melléklet a 6/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez


Sárbogárd Város Önkormányzata

2013. évi támogatásértékű kiadásai


adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknekTámogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnakMűködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülreTámogatásértékű működési kiadásokTámogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknekTámogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnakTámogatásértékű felhalmozási kiadások

Adatok eFt-ban

megnevezés

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

 Madarász József  Városi Könyvtár

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknekTámogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnakMűködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülreTámogatásértékű működési kiadásokTámogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknekTámogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnakTámogatásértékű felhalmozási kiadások

Adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

9 514


Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak

104 508


Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülreTámogatásértékű működési kiadások

114 022


Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknekTámogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnakTámogatásértékű felhalmozási kiadások

Adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek


9 514

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak


104 508

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülreTámogatásértékű működési kiadások


114 022

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknekTámogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnakTámogatásértékű felhalmozási kiadások


1/5. melléklet a 6/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez


Városi Bölcsőde

2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként


adatok eFt-ban

megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Személyi juttatások

11 560  


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

3 122  


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

5 556  


Ellátottak pénzbeli juttatásaiEgyéb működési célú kiadások - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás  - támogatásértékű működési kiadások-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatásEgyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok - általános tartalék  -céltartalékMűködési költségvetés összesen

20 238  

0  

Intézményi beruházásokFelújításokEgyéb felhalmozási kiadások   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás  - befektetési célú részesedések vásárlása  - támogatásértékű felhalmozási kiadások  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülreHitel törlesztése felhalmozási célraFelhalmozási költségvetés összesen

0  

0  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

20 238  
Adatok eFt-ban

megnevezés

ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT

ÖSSZESEN

Személyi juttatások


11 560  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,


3 122  

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások


5 556  

Ellátottak pénzbeli juttatásai


0  

Egyéb működési célú kiadások


0  

 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás


0  

  - támogatásértékű működési kiadások


0  

-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen


0  

 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


0  

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás


0  

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok


0  

 - általános tartalék


0  

  -céltartalék


0  

Működési költségvetés összesen

0  

20 238  

Intézményi beruházások


0  

Felújítások


0  

Egyéb felhalmozási kiadások


0  

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás


0  

  - befektetési célú részesedések vásárlása


0  

  - támogatásértékű felhalmozási kiadások


0  

  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás


0  

  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre


0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre


0  

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre


0  

Hitel törlesztése felhalmozási célra


0  

Felhalmozási költségvetés összesen

0  

0  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:


20 238  Adatok eFt-ban

megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

Közhatalmi bevételekIntézményi működési bevételek

2 191  


Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrőlHelyi adók (iparűzési adó) IlletékekPótlékok, bírságokÁtengedett központi adókÖnkormányzatok sajátos működési bevételeiKöltségvetési támogatásaTámogatásértékű működési bevételekMűködési célú költésgvetési bevételek összesen

2 191  

0  

Működési célú hiány

-18 047  

0  

Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás

17 886  


Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

161  


Működési költségvetés összesen

20 238  

0  

Felhalmozási célú saját bevételekTámogatásértékű felhalmozási bevételekÖnkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételeiElőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételFelhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrőlFelhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

0  

0  

Felhalmozási célú hiány

0  

0  

Felhalmozási célú többletIrányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatásElőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételHitel felvétele felhalmozási célraFelhalmozási költségvetés összesen

0  


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

20 238  

0  Adatok eFt-ban

megnevezés

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek


0  

Intézményi működési bevételek


2 191  

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


0  

Helyi adók (iparűzési adó) 


0  

Illetékek


0  

Pótlékok, bírságok


0  

Átengedett központi adók


0  

Önkormányzatok sajátos működési bevételei


0  

Költségvetési támogatása


0  

Támogatásértékű működési bevételek


0  

Működési célú költésgvetési bevételek összesen

0  

2 191  

Működési célú hiány

0  

-18 047  

Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás


17 886  

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen


161  

Működési költségvetés összesen

0  

20 238  

Felhalmozási célú saját bevételek


0  

Támogatásértékű felhalmozási bevételek


0  

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei


0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel


0  

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


0  

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

0  

0  

Felhalmozási célú hiány

0  

0  

Felhalmozási célú többlet


0  

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás


0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételHitel felvétele felhalmozási célra


0  

Felhalmozási költségvetés összesen


0  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

0  

20 238  
1/6. melléklet a 6/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez


Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként


adatok eFt-ban

megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Személyi juttatások

80 962  


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

21 166  


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

38 918  


Ellátottak pénzbeli juttatásaiEgyéb működési célú kiadások - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás  - támogatásértékű működési kiadások-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatásEgyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok - általános tartalék  -céltartalékMűködési költségvetés összesen

141 046  

0  

Intézményi beruházások

1 200  


FelújításokEgyéb felhalmozási kiadások   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás  - befektetési célú részesedések vásárlása  - támogatásértékű felhalmozási kiadások  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülreHitel törlesztése felhalmozási célraFelhalmozási költségvetés összesen

1 200  

0  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

142 246  

0  Adatok eFt-ban

megnevezés

ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

25 096  

106 058  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

6 544  

27 710  

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

12 853  

51 771  

Ellátottak pénzbeli juttatásai


0  

Egyéb működési célú kiadások


0  

 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás


0  

  - támogatásértékű működési kiadások


0  

-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen


0  

 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


0  

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás


0  

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok


0  

 - általános tartalék


0  

  -céltartalék


0  

Működési költségvetés összesen

44 493  

185 539  

Intézményi beruházások


1 200  

Felújítások


0  

Egyéb felhalmozási kiadások


0  

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás


0  

  - befektetési célú részesedések vásárlása


0  

  - támogatásértékű felhalmozási kiadások


0  

  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás


0  

  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre


0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre


0  

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre


0  

Hitel törlesztése felhalmozási célra


0  

Felhalmozási költségvetés összesen

0  

1 200  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

44 493  

186 739  Adatok eFt-ban

megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

Közhatalmi bevételek

600  


Intézményi működési bevételek

9 758  


Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrőlHelyi adók (iparűzési adó) IlletékekPótlékok, bírságokÁtengedett központi adókÖnkormányzatok sajátos működési bevételeiKöltségvetési támogatásaTámogatásértékű működési bevételekMűködési célú költésgvetési bevételek összesen

10 358  

0  

Működési célú hiány

-130 688  

0  

Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás

130 419  


Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

269  


Működési költségvetés összesen

141 046  

0  

Felhalmozási célú saját bevételekTámogatásértékű felhalmozási bevételekÖnkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételeiElőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételFelhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrőlFelhalmozási célú költségvetési bevételek összesenFelhalmozási célú hiány

-1 200  


Felhalmozási célú többletIrányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

1 200  


Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételHitel felvétele felhalmozási célraFelhalmozási költségvetés összesen

1 200  


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

142 246  

0  Adatok eFt-ban

megnevezés

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

200  

800  

Intézményi működési bevételek


9 758  

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


0  

Helyi adók (iparűzési adó) 


0  

Illetékek


0  

Pótlékok, bírságok


0  

Átengedett központi adók


0  

Önkormányzatok sajátos működési bevételei


0  

Költségvetési támogatása


0  

Támogatásértékű működési bevételek


0  

Működési célú költésgvetési bevételek összesen

200  

10 558  

Működési célú hiány

-44 293  

-174 981  

Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás

44 293  

174 712  

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen


269  

Működési költségvetés összesen

44 493  

185 539  

Felhalmozási célú saját bevételek


0  

Támogatásértékű felhalmozási bevételek


0  

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei


0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel


0  

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


0  

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen


0  

Felhalmozási célú hiány


-1 200  

Felhalmozási célú többletIrányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás


1 200  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételHitel felvétele felhalmozási célra


0  

Felhalmozási költségvetés összesen


1 200  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

44 493  

186 739  
1/7. melléklet a 6/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez


Madarász József Városi Könyvtár

2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként


adatok eFt-ban

megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Személyi juttatások

12 896  


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

3 448  


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

11 488  


Ellátottak pénzbeli juttatásaiEgyéb működési célú kiadások - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás  - támogatásértékű működési kiadások-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatásEgyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok - általános tartalék  -céltartalékMűködési költségvetés összesen

27 832  

0  

Intézményi beruházásokFelújításokEgyéb felhalmozási kiadások   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás  - befektetési célú részesedések vásárlása  - támogatásértékű felhalmozási kiadások  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülreHitel törlesztése felhalmozási célraFelhalmozási költségvetés összesen

0  

0  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

27 832  

0  Adatok eFt-ban

megnevezés

ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT

ÖSSZESEN

Személyi juttatások


12 896  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,


3 448  

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások


11 488  

Ellátottak pénzbeli juttatásai


0  

Egyéb működési célú kiadások


0  

 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás


0  

  - támogatásértékű működési kiadások


0  

-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen


0  

 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


0  

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás


0  

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok


0  

 - általános tartalék


0  

  -céltartalék


0  

Működési költségvetés összesen

0  

27 832  

Intézményi beruházások


0  

Felújítások


0  

Egyéb felhalmozási kiadások


0  

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás


0  

  - befektetési célú részesedések vásárlása


0  

  - támogatásértékű felhalmozási kiadások


0  

  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás


0  

  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre


0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre


0  

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre


0  

Hitel törlesztése felhalmozási célra


0  

Felhalmozási költségvetés összesen

0  

0  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

0  

27 832  Adatok eFt-ban

megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

Közhatalmi bevételekIntézményi működési bevételek

1 235  


Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrőlHelyi adók (iparűzési adó) IlletékekPótlékok, bírságokÁtengedett központi adókÖnkormányzatok sajátos működési bevételeiKöltségvetési támogatásaTámogatásértékű működési bevételekMűködési célú költésgvetési bevételek  összesen

1 235  

0  

Működési célú hiány

-26 597  

0  

Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás

26 583  


Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

14  


Működési költségvetés összesen

27 832  

0  

Felhalmozási célú saját bevételekTámogatásértékű felhalmozási bevételekÖnkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételeiElőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételFelhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrőlFelhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

0  


Felhalmozási célú hiány

0  

0  

Felhalmozási célú többletIrányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatásElőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételHitel felvétele felhalmozási célraFelhalmozási költségvetés összesen

0  

0  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

27 832  

0  Adatok eFt-ban

megnevezés

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek


0  

Intézményi működési bevételek


1 235  

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


0  

Helyi adók (iparűzési adó) 


0  

Illetékek


0  

Pótlékok, bírságok


0  

Átengedett központi adók


0  

Önkormányzatok sajátos működési bevételei


0  

Költségvetési támogatása


0  

Támogatásértékű működési bevételek


0  

Működési célú költésgvetési bevételek  összesen

0  

1 235  

Működési célú hiány

0  

-26 597  

Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás


26 583  

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen


14  

Működési költségvetés összesen

0  

27 832  

Felhalmozási célú saját bevételek


0  

Támogatásértékű felhalmozási bevételek


0  

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei


0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel


0  

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


0  

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen


0  

Felhalmozási célú hiány

0  

0  

Felhalmozási célú többlet


0  

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás


0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételHitel felvétele felhalmozási célra


0  

Felhalmozási költségvetés összesen

0  

0  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

0  

27 832  
       


1/8. melléklet a 6/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez


Sárbogárd Város Önkormányzata

2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként


adatok eFt-ban

megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Személyi juttatások

167 562  

12 500  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

27 393  

3 375  

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

433 273  

3 559  

Ellátottak pénzbeli juttatásaiEgyéb működési célú kiadások - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

521 046  


  - támogatásértékű működési kiadások

114 022  


 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

21 907  

9 644  

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

191 541  


Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok

5 374  

0  

 - általános tartalék

4 874  


  -céltartalék

500  


Hitel törlesztése működési célra

153 969  


Működési költségvetés összesen

1 636 087  

29 078  

Intézményi beruházások

287 152  


Felújítások

36 835  


Egyéb felhalmozási kiadások   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

1 588  


  - befektetési célú részesedések vásárlása  - támogatásértékű felhalmozási kiadások  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

3 053  


Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülreHitel törlesztése felhalmozási célra

191 162  


Felhalmozási költségvetés összesen

519 790  


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 155 877  

29 078  

                   Adatok eFt-ban

megnevezés

ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT

ÖSSZESEN

Személyi juttatások


180 062  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,


30 768  

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

1 070  

437 902  

Ellátottak pénzbeli juttatásai


0  

Egyéb működési célú kiadások


0  

 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás


521 046  

  - támogatásértékű működési kiadások


114 022  

 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


31 551  

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás


191 541  

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok

0  

5 374  

 - általános tartalék


4 874  

  -céltartalék


500  

Hitel törlesztése működési célra


153 969  

Működési költségvetés összesen

1 070  

1 666 235  

Intézményi beruházások


287 152  

Felújítások


36 835   

Egyéb felhalmozási kiadások


0  

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás


1 588  

  - befektetési célú részesedések vásárlása


0  

  - támogatásértékű felhalmozási kiadások


0  

  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás


0  

  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


3 053  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre


0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre


0  

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre


0  

Hitel törlesztése felhalmozási célra


191 162  

Felhalmozási költségvetés összesen


519 790  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 070  

2 186 025  
Adatok eFt-ban

megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

Közhatalmi bevételek

1 000  


Intézményi működési bevételek

75 201  

8 012  

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrőlHelyi adók (iparűzési adó) 

187 864  

21 066  

IlletékekPótlékok, bírságok

3 000  


Átengedett központi adók

35 000  


Önkormányzatok sajátos működési bevételei

4 000  


Költségvetési támogatása

1 050 993  


Támogatásértékű működési bevételek

240 366  


Működési célú költésgvetési bevételek összesen

1 597 424  

29 078  

Működési célú hiányMűködési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatásElőző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

29 246  


Hitel felvétele működési célraMűködési költségvetés összesen

1 626 670  

29 078  

Felhalmozási célú saját bevételekTámogatásértékű felhalmozási bevételek

239 691  


Költségvetési támogatása

179 546  


Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

33 053  


Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételFelhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

8 008  


Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

460 298  


Felhalmozási célú hiányFelhalmozási célú többletIrányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatásElőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

5 867  


Hitel felvétele felhalmozási célra

63 042  


Felhalmozási költségvetés összesen

529 207  


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 155 877  

29 078  Adatok eFt-ban

megnevezés

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek


1 000  

Intézményi működési bevételek


83 213  

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


0  

Helyi adók (iparűzési adó) 

1 070  

210 000  

Illetékek


0  

Pótlékok, bírságok


3 000  

Átengedett központi adók


35 000  

Önkormányzatok sajátos működési bevételei


4 000  

Költségvetési támogatása


1 050 993  

Támogatásértékű működési bevételek


240 366  

Működési célú költésgvetési bevételek összesen

1 070  

1 627 572  

Működési célú hiány


0  

Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás


0  

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen


29 246  

Hitel felvétele működési célra


0  

Működési költségvetés összesen

1 070  

1 656 818  

Felhalmozási célú saját bevételek


0   

Támogatásértékű felhalmozási bevételek


239 691  

Költségvetési támogatása


179 546  

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei


33 053  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel


0  

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


8 008  

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen


460 298  

Felhalmozási célú hiány


0  

Felhalmozási célú többletIrányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás


0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel


5 867  

Hitel felvétele felhalmozási célra


63 042  

Felhalmozási költségvetés összesen


529 207  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

1 070  

2 186 025  
1/9. melléklet a 6/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez


Sárbogárdi Zengő Óvoda

2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként


adatok eFt-ban

megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Személyi juttatások

100 797  


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

27 360  


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

93 200  


Ellátottak pénzbeli juttatásai

42  


Egyéb működési célú kiadások - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás  - támogatásértékű működési kiadások-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatásEgyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok - általános tartalék  -céltartalékMűködési költségvetés összesen

221 399  

0  

Intézményi beruházások

190  


FelújításokEgyéb felhalmozási kiadások   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás  - befektetési célú részesedések vásárlása  - támogatásértékű felhalmozási kiadások  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülreHitel törlesztése felhalmozási célraFelhalmozási költségvetés összesen

190  

0  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

221 589  

0  Adatok eFt-ban

megnevezés

ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT

ÖSSZESEN

Személyi juttatások


100 797  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,


27 360  

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások


93 200  

Ellátottak pénzbeli juttatásai


42  

Egyéb működési célú kiadások


0  

 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás


0  

  - támogatásértékű működési kiadások


0  

-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen


0  

 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


0  

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás


0  

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok


0  

 - általános tartalék


0  

  -céltartalék


0  

Működési költségvetés összesen

0  

221 399  

Intézményi beruházások


190  

Felújítások


0  

Egyéb felhalmozási kiadások


0  

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás


0  

  - befektetési célú részesedések vásárlása


0  

  - támogatásértékű felhalmozási kiadások


0  

  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás


0  

  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre


0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre


0  

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre


0  

Hitel törlesztése felhalmozási célra


0  

Felhalmozási költségvetés összesen

0  

190  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

0  

221 589  Adatok eFt-ban

megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

Közhatalmi bevételekIntézményi működési bevételek

21 011  


Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrőlHelyi adók (iparűzési adó) IlletékekPótlékok, bírságokÁtengedett központi adókÖnkormányzatok sajátos működési bevételeiKöltségvetési támogatásaTámogatásértékű működési bevételek

2 246  


Működési célú költésgvetési bevételek összesen

23 257  

0  

Működési célú hiány

-198 142  

0  

Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás

198 142  


Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesenMűködési költségvetés összesen

221 399  

0  

Felhalmozási célú saját bevételekTámogatásértékű felhalmozási bevételekÖnkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételeiElőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételFelhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrőlFelhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

0  


Felhalmozási célú hiány

-190  

0  

Felhalmozási célú többletIrányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatásElőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

190  


Hitel felvétele felhalmozási célraFelhalmozási költségvetés összesen

190  

0  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

221 589  

0  Adatok eFt-ban

megnevezés

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek


0  

Intézményi működési bevételek


21 011  

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


0  

Helyi adók (iparűzési adó) 


0  

Illetékek


0  

Pótlékok, bírságok


0  

Átengedett központi adók


0  

Önkormányzatok sajátos működési bevételei


0  

Költségvetési támogatása


0  

Támogatásértékű működési bevételek


2 246  

Működési célú költésgvetési bevételek összesen

0  

23 257  

Működési célú hiány

0  

-198 142  

Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás


198 142  

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen


0  

Működési költségvetés összesen

0  

221 399  

Felhalmozási célú saját bevételek


0  

Támogatásértékű felhalmozási bevételek


0  

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei


0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel


0  

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


0  

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen


0  

Felhalmozási célú hiány

0  

-190  

Felhalmozási célú többlet


-190  

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás


0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételHitel felvétele felhalmozási célra


0  

Felhalmozási költségvetés összesen

0  

190  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

0  

221 589