Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2014 (V.23.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004. (IV. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 05. 24- 2014. 05. 28

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


8/2014 (V. 23.) önkormányzati rendelete


Az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004. (IV. 9.) önkormányzati rendelet módosításárólSárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § 1. pontjában, 109. § (4) bekezdésében és a 143. §  (4) bekezdés i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályainak végrehajtására a 18/2004. (IV. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:1. § A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.


2. § A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő ötödik napon hatályát veszti.


Sárbogárd, 2014. május 9.                                 Dr. Sükösd Tamás                  Demeterné Dr. Venicz Anita

                                     polgármester                                         jegyző

                                                                                                                                            Kihirdetve: 2014. május 23.

                                                                                   Demeterné  Dr. Venicz Anita                           

                                                                                 jegyző