Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 8/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelete

a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 07- 2023. 06. 07

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 8/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelete

a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.06.07.

A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet 2023. június 6-án lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez4

2. melléklet a 8/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez5

3. melléklet a 8/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez6

4. melléklet a 8/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez7

5. melléklet a 8/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez8

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. június 8. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.