Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 8/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelete

a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 06- 2023. 06. 06

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 8/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelete

a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.06.

A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A közgyűlés a vármegyei önkormányzat 2023. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg (megnevezés, működési célú, felhalmozási célú, összesen rovattal):

a) Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg

aa) működési célú 1 462 280 795 Ft

ab) felhalmozási célú 870 654 379 Ft

ac) összesen 2 332 935 174 Ft

b) Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg

ba) működési célú 432 308 539 Ft

bb) felhalmozási célú 0 Ft

bc) összesen 432 308 539 Ft

c) Finanszírozási kiadások

ca) működési célú 11.824.000 Ft

cb) felhalmozási célú 0 Ft

cc) összesen 11.824.000 Ft

d) Finanszírozási bevételek

da) működési célú 11 824 000 Ft

db) felhalmozási célú 0 Ft

e) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

ea) működési célú 1 029 972 256 Ft

eb) felhalmozási célú 870 654 379 Ft

ec) összesen 1 900 626 635 Ft

f) Kiadási főösszeg

fa) működési célú 1 474 104 795 Ft

fb) felhalmozási célú 870 654 379 Ft

fc) összesen 2 344 759 174 Ft

g) Bevételi főösszeg

ga) működési célú 1 474 104 795 Ft

gb) felhalmozási célú 870 654 174 Ft hc) összesen 2 344 759 174 Ft

(2) A közgyűlés a fentiekben megállapított költségvetési kiadások és bevételek összegén belül a kiadásokat és bevételeket kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:

a) Kiadások:

aa) Személyi juttatások 260 161 902 Ft

ab) Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó 34 246 059 Ft

ac) Dologi kiadások 268 965 905 Ft

ad) Egyéb működési célú kiadások 59 073 002 Ft

ae) Beruházás 53 249 896 Ft

af) Felújítás 817 404 483 Ft

ag) Tartalék 839 833 927 Ft

ah) Finanszírozási kiadások 11.824.000 Ft

b) Bevételek

ba) Önkormányzatok működési támogatása 295 600 000 Ft

bb) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 68 152 410 Ft

bc) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

bd) Közhatalmi bevételek 54 000 000 Ft

be) Működési bevételek 14 556 129 Ft

bf) Felhalmozási bevételek 0 Ft

bg) Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 0 Ft

bh) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 Ft

bi) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 900 626 635 Ft bj) Finanszírozási bevételek 11 824 000 Ft”

2. § (1) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. június 6-án lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 8/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 8/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 8/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 8/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez