Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 9/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 20- 2023. 09. 20

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 9/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.09.20.

A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet 2023. szeptember 19-én lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez4

2. melléklet a 9/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez5

3. melléklet a 9/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez6

4. melléklet a 9/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez7

5. melléklet a 9/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez8

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. szeptember 21. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.