Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 23- 2024. 04. 23

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.04.23.

A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A közgyűlés a vármegyei önkormányzat 2023. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg (megnevezés, működési célú, felhalmozási célú, összesen rovattal):

a) Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg

aa) működési célú 1 439 426 726 Ft

ab) felhalmozási célú 955 380 237 Ft

ac) összesen 2 394 806 963 Ft

b) Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg

ba) működési célú 473 918 593 Ft

bb) felhalmozási célú 20 261 735 Ft

bc) összesen 494 180 328 Ft

c) Finanszírozási kiadások

ca) működési célú 11 824 000 Ft

cb) felhalmozási célú 0 Ft

cc) összesen 11 824 000 Ft

d) Finanszírozási bevételek

da) működési célú 11 824 000 Ft

db) felhalmozási célú 0 Ft

dc) összesen: 11 824 000 Ft

e) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

ea) működési célú 965 508 133 Ft

eb) felhalmozási célú 935 118 502 Ft

ec) összesen 1 900 626 635 Ft

f) Kiadási főösszeg

fa) működési célú 1 451 250 726 Ft

fb) felhalmozási célú 955 380 237 Ft

fc) összesen 2 406 630 963 Ft

g) Bevételi főösszeg

ga) működési célú 1 451 250 726 Ft

gb) felhalmozási célú 955 380 237 Ft

gc) összesen 2 406 630 963 Ft

(2) A közgyűlés a fentiekben megállapított költségvetési kiadások és bevételek összegén belül a kiadásokat és bevételeket kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:

a) Kiadások:

aa) Személyi juttatások 244 109 466 Ft

ab) Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó 33 376 139 Ft

ac) Dologi kiadások 226 809 058 Ft

ad) Egyéb működési célú kiadások 115 617 575 Ft

ae) Beruházás 69 635 646 Ft

af) Felújítás 865 351 726 Ft

ag) Egyéb felhalmozási kiadások 20 392 865 Ft

ah) Tartalék 819 544 488 Ft

ai) Finanszírozási kiadások 11 824 000 Ft

b) Bevételek

ba) Önkormányzatok működési támogatása 309 600 000 Ft

bb) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 56 147 127 Ft

bc) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

bd) Közhatalmi bevételek 52 228 136 Ft

be) Működési bevételek 28 778 613 Ft

bf) Felhalmozási bevételek 20 261 735 Ft

bg) Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 27 164 717 Ft

bh) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 Ft

bi) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 900 626 635 Ft

bj) Finanszírozási bevételek 11 824 000 Ft”

2. § (1) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. április 23-án lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 4/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 4/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez