Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 10/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 05

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 10/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.12.05.
a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Az önkormányzat 2023. évi költségvetését a közgyűlés 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete szabályozza.
A költségvetés módosítására – a közgyűlés munkatervében foglaltak alapján – harmadik alkalommal kerül sor az alábbi módosító tényezők figyelembevételével:
működési célú támogatások ÁH-n belülről
előző év maradványának igénybevétele
személyi juttatások
munkaadókat terhelő járulékok
dologi kiadások
egyéb működési célú kiadások
beruházások
felújítások
tartalék
BEVÉTELEK
A vármegye önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosított bevételi főösszege a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmozódás levonását követően 2 361 991 974 Ft. Az III. negyedéves javasolt előirányzat módosítás 3 232 800 Ft. (Az eredeti költségvetéssel összhangban az adatok forintban szerepelnek.)
A bevételi előirányzat főösszegének módosítását az alábbi előirányzat változások eredményezték az 1., 2., 3, 4., 5. számú melléklet szerinti csoportosításban:

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

0 Ft

Közhatalmi bevételek

0 Ft

Működési bevételek

3 232 800 Ft

Felhalmozási bevételek

0 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

0 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

Előző évi maradvány igénybevétel

0 Ft

Bevételek összesen

3 232 800 Ft

Az egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről előirányzata 3 232 800 Ft-tal emelkedett, TOP-PLUSZ pályázati támogatások miatt. A bevételi előirányzat növekedés biztosította a hivatal személyi juttatás kiadási előirányzaton belül a jutalom (2 675 000 Ft) és a céljuttatások (173 574 Ft) valamint a munkaadót terhelő járulékok (384 226 Ft) kiadási előirányzatát.
KIADÁSOK
A vármegye önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosított kiadási előirányzat főösszege (a bevételekkel megegyezően) a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmozódás levonását követően 2 361 991 974 Ft. A III. negyedéves javasolt előirányzat módosítás 3 232 800 Ft. (Az eredeti költségvetéssel összhangban az adatok forintban szerepelnek.)
A kiadási főösszeg módosítását az alábbi előirányzat változások eredményezték az 1., 2., 3, 4., 5. számú melléklet szerinti csoportosításban:

Személyi juttatások

5 015 875 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

730 752 Ft

Dologi kiadások

15 918 666 Ft

Egyéb működési célú kiadások

56 063 897 Ft

Beruházások

17 311 411 Ft

Felújítások

0 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások

20 392 865 Ft

Tartalék

-112 200 666 Ft

Kiadások összesen

3 232 800 Ft

A személyi juttatások kiadási előirányzata összesen 5 015 875 Ft-tal emelkedett. Az önkormányzat személyi juttatások kiadási előirányzata 1 825 000 Ft-tal növekedett. Az önkormányzat személyi juttatások előirányzathoz átvezetésre került a falugondnok képzés megbízási díjainak összege 1 790 000 Ft és a Díszközgyűlés megrendezéséhez kapcsolódó megbízási díj 35000 Ft előirányzat növekedése a Tartalék előirányzatából. A hivatal személyi juttatások kiadási előirányzata 3 190 875 Ft-tal növekedett. A hivatal esetében a személyi juttatások közül a jutalom előirányzata 2 675 000 Ft-tal, a céljuttatások előirányzata 173 574 Ft-tal, reprezentációs kiadás 342 301 Ft-tal növekedett. Működési bevétel előirányzatának 3 232 800 Ft-os növelése biztosította a jutalom és céljuttatás kiadásokhoz szükséges előirányzatot, a reprezentáció kiadási előirányzata a dologi kiadások előirányzatából került átvezetésre.
Munkaadót terhelő járulékok előirányzata az II. negyedévi módosított előirányzathoz képest 730 752 Ft-tal emelkedett. Az önkormányzat esetében 233 430 Ft-tal növekedett az előirányzat, ez a tartalékok előirányzatát csökkentette. A hivatal esetében 497 322 Ft-tal növekedett az előirányzat a személyi juttatások kiadási előirányzat növekedése miatt.
Dologi kiadások előirányzata 15 918 666 Ft-tal emelkedett. Az önkormányzat dologi kiadás előirányzata 16 609 603 Ft-tal növekedett, ebből 26 227 Ft a telefon költség, 12 300 000 Ft TOP pályázatokhoz kapcsolódó tervezési díj, 393 701 Ft a Borverseny rendezvényszervezésének kiadása, 358 500 Ft Europe Direct pályázathoz kapcsolódó kiadás, 3 531 175 Ft a kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA. A hivatal dologi kiadás előirányzata 690 937 Ft-tal csökkent. Az üzemanyag költség előirányzata 980 315 Ft-tal, az informatikai szolgáltatások előirányzata 350 000 Ft-tal, az egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadási előirányzata 167 531 Ft-tal, a közüzemi díjak kiadásának előirányzata 187 255 Ft-tal, a bérleti díjak előirányzata 363 Ft-tal, a kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA előirányzata 327 057 Ft-tal növekedett. A karbantartás kiadási előirányzata 2 516 203 Ft-tal, az egyéb üzemeltetési szolgáltatások kiadási előirányzata 187 255 Ft-tal csökkent.
Egyéb működési célú támogatások kiadása államháztartáson belülre előirányzat összege 49 533 725 Ft-tal emelkedett. Az önkormányzat esetében az egyéb működési célú támogatások kiadási előirányzata 49 413 075 Ft-tal növekedett a különleges gazdasági övezet helyi adó átadása miatt. A hivatal esetében az előirányzat 120 650 Ft-tal növekedett, ebből TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00005 (Gönyű Napelemes korszerűsítés) támogatás visszafizetés 91 013 Ft, TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00030 (Rajka környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés) támogatás visszafizetés 29 637 Ft.
Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre előirányzat 6 530 172 Ft-tal emelkedett, az önkormányzat a Dunamenti élő értékeink megóvása és fejlesztése projektet támogatta.
Beruházási kiadások előirányzata 17 311 411 Ft-tal növekedett. Az önkormányzat esetében a beruházások kiadási előirányzata nem változott a II. negyedévi módosításhoz képest. A hivatal esetében videotechnikai eszközök (Rendezvényközpont) beszerzése 17 196 521 Ft-tal, takarítókocsi beszerzés 53 990 Ft-tal, porszívó beszerzés 60 900 Ft-tal emelte a beruházások kiadási előirányzatát.
Felújítások előirányzata nem változott a II. negyedévi módosításhoz képest.
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzata 20 3925 865 Ft-tal növekedett a TOP-1.2.1-1-15-GM1-2016-00015 Dunaszeg támogatás visszafizetése miatt.
A tartalékok előirányzata 112 200 666 Ft-tal csökkent, ebből Mosonmagyaróvár Dunakiliti közötti kerékpárút tervezés díja 11 430 000 Ft-tal, TOP-1.2.1-1-15-GM1-2016-00015 Dunaszeg támogatás visszafizetés 20 392 865 Ft-tal, falugondnoki képzés megbízási díjai 1 790 000 Ft-tal, a megbízási díjak utáni munkaadót terhelő járulék 233 430 Ft-tal, Borverseny rendezvényszervezés díja 500 000 Ft-tal, Drogprevenciós nap jogdíja 33 308 Ft-tal, TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM2-2022-00001 Mosonmagyaróvár közvilágítási tervek 4 191 000 Ft-tal, intézmény finanszírozás kiadása (videotechnikai eszközök beszerzése miatt) 17 196 521 Ft-tal, Dunamenti élő értékeink megóvása és fejlesztése projekt támogatás 6 530 172 Ft-tal, KGÖ helyi adó átadása 49 413 075 Ft-tal, Europe Direct dologi kiadás 455 295 Ft-tal, Díszközgyűlés megbízási díj 35 000 Ft-tal csökkentette a Tartalékok előirányzatát
A módosítás a rendeletben érinti a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata és a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal:
1. számú mellékletét
2. számú mellékletét
3 számú mellékletét
6. számú mellékletét
7. számú mellékletét.