Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020(XI.19..)

a Helyi adókról szóló 5/2015.(II. 23.) ÖR. számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 19- 2020. 11. 19

Kismarja Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2020.(XI. 19.) ÖR. sz. rendelete

a Helyi adókról szóló 5/2015.(II. 23.) ÖR. számú rendelet módosításárólKismarja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, illetve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdése, 6. §., valamint a 43. (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A Helyi adókról szóló 5/2016.(II. 23.) ÖR. sz. rendelet 1. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„A magánszemélyek kommunális adója évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 2021. január 01. naptól évi 4.000.- Ft.”


2. §


  1. Ez a rendelet 2020. november 19.-én kihirdetve.


  1. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon hatályát veszti, de rendelkezéseit 2021. január 01. naptól kell alkalmazni.


Kismarja, 2020. november 19.
Farkas István Attila                                                                          Fekéné Tarcsi Csilla

    polgármester                                                                                             jegyző