Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 2.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 5/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 02- 2023. 01. 02

Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 2.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 5/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.02.

Kismarja Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk bekezdés h) pontjában meghatározott, eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a helyi adókról szóló 5/2016. (II. 23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.