Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 5/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 03- 2023. 03. 03

Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 5/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.03.

Kismarja Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk bekezdés h) pontjában meghatározott, eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a helyi adókról szóló 5/2016. (II. 23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2023. március 2-án lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.